Ναυπηγείο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει παντός είδους ναυπηγικές μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις και συγκολλήσεις ελασμάτων που αφορούν στην κατασκευή, μετασκευή ή επισκευή οποιουδήποτε τμήματος ενός πλοίου.

Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία των τεχνικών της Εταιρείας μας, είναι η καλύτερη εγγύηση ποιότητας για την κατασκευή, μετασκευή ή επισκευή παντός τύπου πλοίων και εργοστασίων από χάλυβα, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι.

Η μεγάλη εμπειρία μας στις ελασματουργικές εργασίες καθώς και το άκρως εκπαιδευμένο προσωπικό μας, μας βοηθούν να επεξεργαζόμαστε μεγάλο όγκο ελασμάτων σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Οι σωληνουργικές εργασίες που προσφέρουμε διατηρούν πάντα την καλή εικόνα της Εταιρείας μας σε όλους τους Ελληνικούς και ξένους Ναυτιλιακούς και Βιομηχανικούς Ομίλους που συνεργαζόμαστε.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

Close Menu